ECM חוויה ויצירת משמעות

בהנחיית

דנה גניהר

קבוצת קריאה חדשה בפילוסופיה של ג'נדלין, בימי שלישי פעם בשבועיים.
נתחיל בהקדמה החדשה לספרו ECM- Experiencing and the creation of
ההקדמה החדשה בת 10 עמודים. כשנסיים אותה נקרא את ההקדמה המרתקת המקורית, שהיא בת 40 עמודים.כשנסיים אותה לפי הרצון נפצח במסע לגוף הטקסט עצמו.

לפרטים:

תמה 050-2777618