ECM חוויה ויצירת משמעות

בהנחיית

דנה גניהר

קבוצת קריאה חדשה בפילוסופיה של ג'נדלין, בימי שלישי פעם בשבועיים.
נתחיל בהקדמה החדשה לספרו ECM- Experiencing and the creation of
ההקדמה החדשה בת 10 עמודים. כשנסיים אותה נקרא את ההקדמה המרתקת המקורית, שהיא בת 40 עמודים.כשנסיים אותה לפי הרצון נפצח במסע לגוף הטקסט עצמו.

ב27.10 נתחיל בקריאה
בהנחיית דנה גניהר רז.
10 מפגשים (עם אפשרות למחזורים נוספים)
ימי שלישי, אחת לשבועיים
אונליין (זום)
בשעות 10:00-11:30
עלות : 750 ש"ח