התמקדות, אקטואליה וחזון חדש

בהנחיית

תמה סולומון

מפגשי חקירה וחידוש ברוח ההתמקדות והTAE בנושאים ומושגים מהותיים לזמנים הללו.

מפגשים לאורך כל השנה

בהנחיית תמה סולומון ומורים אורחים משדה ההתמקדות.