שפת היש היא גישה שפותחה ע"י דנה גניהר וברוך ברנר.       הקורסים מבקשים לתת מפתחות להבנה רחבה יותר של השאלות: מהו העולם? מהו האנושי? מהם ביטוי, חיבור ועומק? אלו מהלכים פותחים אותנו לפעול מתוך תחושת שותפות, שייכות, התחדשות ופליאה בחיינו? הלימוד מתבסס על צירוף חדש של שפת הסוד היהודית, הפילוסופיה של ג'נדלין אבי ההתמקדות ואמנות ההופעה.