ההתמקדות מציעה מרחב תהליכי, בו אנו פונים אל תחושות הגוף באופן מסוים המאפשר ל'יותר שבנו' להתנסח לכדי תחושה ושפה, לשאת אותנו קרוב יותר לעצמנו. עצם תהליך ההתמקדות הינו מהלך רדיקלי של שחרור מכבלים המצרים אותנו ואפשור שינוי, התחדשות ופתרונות הנובעים מאיתנו ובו בזמן מפתחים אותנו אל מחוז חפצנו.