פרקטיקות הצומחות מתוך חוכמת שיתוף הפעולה, ההתרקמות המשותפת, התהוות הגומלין אשר היא טבע המציאות. ידיעת האדם את עצמו כחלק אורגני, משפיע ומושפע ממארג החיים. מתוך תפישה רחבה ומבוססת זו נובעים הקורסים והסדנאות אשר מקנים מפתחות להתפתחות מועצמת  ולצמצום הפער בין הרצוי למימוש.