נוכחות קשובה לרגע ההווה עם כל היש הרלוונטי השזור בו ללא אחיזה ושפיטה, באמצעות תשומת לב לנשימה , לגוף, לרגש ולמחשבה . לטיפוח איזון נפשי , ירידה ברמת המתחים ועליה ברמת הריכוז. להתמרה מתודעת פירוד לתודעת ערה.