"כשאני משתמש במילה 'גוף', אני מתכוון להרבה יותר ממכונה פיסית... גופך המורגש פיסית, מהווה למעשה חלק ממערכת כבירה של כאן ומקומות אחרים, של עכשיו וזמנים אחרים, שלך ואנשים אחרים – למעשה של היקום כולו. תחושה זו של חיים פיסים במערכת אדירה, היא הגוף כפי שהוא מורגש בפנים." יוג'ין ג'נדלין