תקנון ומידע

לאור ימי הקורונה הנמשכים ובכפוף לתקנות המתפרסמות מעת לעת – ניסחנו נהלי רישום חדשים שמטרתם להבהיר בצורה ברורה את זכויותייך כתלמיד/ה ואת הנחוץ לנו לקיום תקין של פעילויות הלימודים בימים כתיקונם ובזמנים אלו בפרט. אנא קראו בעיון את הנהלים.

עם פרוץ המשבר, מרכז תמהוודה עבר התאמה לנהלי התו הסגול. התלמידים/ות מתבקשים/ות לקחת חלק פעיל בשמירה על הנהלים
(מדידת חום עצמאית, רישום והימנעות מהגעה במידה ויש חשש להידבקות).
המפגשים הפרונטליים יתקיימו כסדרם כל עוד לא הוגדר אחרת בהנחיות הממשלה הנוגעות ללימודים ולהתקהלות.
הלימודים במרכז הינם בקבוצות קטנות יחסית בהשוואה למוסדות אקדמיים רבים. המקומות ספורים ובהרשמתך (תשלום דמי הרישום) נשמר לך מקום. במקרה של פרישה בסמוך לתחילת הפעילות, עשוי להישאר מקום ריק – נהלי הרישום ותנאי הפרישה נובעים מכך ומותאמים למספר המקומות המוגבל.
הרשמה ותשלום לקורסים ולפעילויות
הרשמה לתוכנית ושמירת מקום, מותנית בתשלום דמי רישום ושכר לימוד, בהתאם להסדר פריסת התשלומים, במועד ההרשמה.
בעת הרישום לקורס אתם נדרשים לדמי רישום בסך 10% (כל עוד הרישום לא בוצע פחות מחודש לפני מועד פתיחת הקורס) והינם חלק מסך עלות הקורס.
• תשלום דמי רישום ו/או תשלום מלא עבור הקורס, מהווים הסכמה לנהלי הרישום והביטול המפורטים בעמוד זה (לרבות נהלי ה”קורונה”).

רק עמידה בתנאים אלה מסדרים את מעמדו של המתעניין כלומד/ת במרכז תמהוודה.
מדיניות ביטולים
עד חודש לפני תחילת הקורס: החזר מלא (דמי רישום ו/או מלוא עלות הקורס).
חודש לפני תחילת הקורס עד לאחר מפגש ראשון – החזר 90% מעלות הקורס.
לאחר מכן – לא יתאפשר החזר כספי.
• לא יינתנו אישורי לימודים לתלמיד הנעדר מעל 20% מסך השעות בקורסים שנתיים או למעלה מפעמיים מכל קורס קצר.
• פתיחת כל תכנית וקורס מותנית במספר הנרשמים.

• המרכז שומר לעצמו את הזכות לבטל או לדחות קורס. במקרה זה יוחזרו לנרשם דמי הרישום ושכר הלימוד במלואם.

במקרה של סגר
במקרה של החלטת ממשלה על איסור התקהלות או מפגשים – המרכז יעבור ללמידה מקוונת – שידור חי באמצעות תוכנת זום. לאורך התקופה – המרכז וצוות המורים ישמור על קשר עם התלמידים/ות ויפעלו לסייע בלימוד המקוון. שעות הלימוד יינתנו במלואן ויותאמו ללימוד המקוון, תכנית הלימודים לא תקוצר.
קבלת מידע שוטף על פעילויות מרכז תמהוודה
מידע אודות פעילויות אלה מופץ בעיקר באמצעות דואר אלקטרוני.
לקבלת עדכונים על פעילויות המתקיימות במרכז או בלימוד המקוון, אנא פני/ה אלינו ומסור\י אישור דיוור. לכתובת המייל שלך. ניתן לעשות זאת דרך האתר או בפניה טלפונית למרכז.
בכל פעולת מידע, קיימת אפשרות להסרת כתובת המייל שלך מרשימת התפוצה.