מבחר קורסים הפונים ומעצימים את מעגלי החיים השונים. אינטראקציה בין היחיד למעגלי החיים בהם הוא משולב. כפרח החיים שכל אחד הוא מרכזו ובאותה הנשימה חלק ממעגל משותף רחב ממנו.