מוזמנים להיכנס לעולמו הפילוסופי החי והמפתיע של ג'נדלין. השוטטות והשהיה בעולם זה תפגיש אותנו עם חשיבה הנובעת מהגוף החי ונעה מעבר לתבניות, לדפוסים ולצורות הידועות. הפילוסופיה של המובלע (The Philosophy of the Implicit) מבססת ומעמיקה מאד את ההבנה שלנו את פרקטיקת ההתמקדות ואת האפשרויות מרחיקות הלכת הגלומות בה.