מסלול ייחודי למטפלים, המותאם לשילוב ההתמקדות בחדר הטיפולים. ליווי, העמקה ואינטגרציה עם שיטות הטיפול השונות. הבנה של המרחב המשותף המנביע ריפוי ברבדים עמוקים.